Eetcoaching | Privacy
16446
page-template-default,page,page-id-16446,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Privacybeleid Eetcoaching.nl

Met betrekking tot uw privacy het volgende:

 • Wij hanteren net als andere zorgverleners een beroepsgeheim. Alles wat wordt besproken tussen u en ons valt daaronder.

In het kader van de AVG privacy wetgeving met betrekking van de bescherming van gegevens van consumenten hebben wij de volgende zaken geregeld:

 1. De computer waarop uw gegevens worden bewaard is beschermt d.m.v. een wachtwoord
 2. Onze mailbox is beschermt met een wachtwoord
 3. Voor eventuele online ondersteuningstoepassingen gebruiken wij veilige wachtwoorden
 4. Wij gebruiken geen USB sticks voor uw persoonlijke informatie
 5. Wij bewaren gegevens alleen digitaal en nooit in print
 6. Als u geen cliënt meer bent bewaren wij uw intakeformulier, mail en sessiedossier/aantekeningen nog 1 jaar en daarna worden deze verwijdert. Dit gebeurt dan ook op de back-up van ons systeem. Alleen facturen en financiële overzichten zijn wij door de fiscus verplicht nog 7 jaar te bewaren
 7. Wilt u dat u uw gegevens eerder worden verwijdert dan kan dit ten allen tijden, dit gebeurt dan ook op de back-up van ons systeem
 8. U heeft ten allen tijden (onder begeleiding) recht van inzage in uw gegevens
 9. U heeft ten allen tijden recht op rectificatie en aanvulling op uw door ons bewaarde gegevens
 10. U heeft ten allen tijden recht op beperking van verwerking gegevens
 11. U heeft ten allen tijden recht om bezwaar te maken tegen opslag en gebruik van uw persoonlijke gegevens
 12. Als wij werken met externe software leveranciers sluiten wij een bewerkers overeenkomst af
 13. Mochten wij een datalek hebben melden wij dit bij de autoriteit persoonsgegevens

Wat leggen wij van u vast:

 • Intakeformulier met alle ingevulde gegevens
 • Aantekeningen en uitkomsten weegmomenten cq consulten
 • Alle inkomende en uitgaande mail van uw mailaccount aan/van ons
 • Facturen